Hjem Talentlinjen

talentlinjen 

Talentlinjen er for dem, der bare ikke kan lade være…

Roskilde Musiske Skole har sin egen talentlinje. Talentlinjen henvender sig til særligt motiverede og talentfulde elever, der har gået på Roskilde Musiske Skole i nogle år. Undervisningen giver eleverne mulighed for intensiv musikalsk undervisning i en ung alder. For at søge optagelse på talentlinjen, skal man indstilles af sin egen lærer.

Målet for undervisningen er at pleje og udvikle talentmassen på Roskilde Musiske Skole, og man kan bruge talentlinjen som grundlag for videregående uddannelse i musik på MGK (konservatorieforberedende kursus), musikkonservatoriet, musikvidenskabeligt institut eller simpelthen en generel faglig fordybelse i musikken. Det er et tilbud til alle dem, der bare ikke kan lade musikken være.

Undervisningen
Den ugentlige undervisning består for de traditionelle instrumenter af 50 minutters hovedfagsundervisning og 25 minutters bifagsklaver med hovedvægt på brugsklaver. Herudover vil der være ensemblespil i mindre grupper, dannet ud fra sammensætningen af talentelever. Det vil indgå i den ugentlige hovedfagsundervisning. For DIM-elever er der almindelig deltagelse i DIM-undervisningen. 

Derudover er der tre fællesfag for alle: SSB (en kropslig tilgang til puls, musik og teori), musikforståelse (musikteori-, musikhistorie- og hørelæreundervisning) og improvisation. Fællesfagene SSB, Musikforståelse og Improvisation følger et særligt skema og ligger om mandagen kl. 17.00 til 18.40.

Talentklassen mødes et antal obligatoriske lørdage om året, hvor de bl.a. vil deltage i workshops og møde og spille sammen med talentelever fra andre kommuner. Eleverne får et skema med datoer for disse lørdage i starten af sæsonen.
Desuden forventes det, at eleven deltager aktivt i Musisk Skoles sammenspilstilbud i løbet af året.
Eleverne har mødepligt til al obligatorisk undervisning. Ved sygdom eller anden form for fri, skal der enten rettes henvendelse til den lærer, der varetager det pågældende fag, til Gertie, som er koordinator af talentlinjen eller til Musisk Skoles kontor i deres åbningstid.

Gertie Johnsson: 26 37 59 95
Anders Gerup: 23 32 40 55
Musisk Skole: 46 31 41 43

Betaling
Man betaler for dobbelt hovedfagslektion. Al anden undervisning på talentlinjen er gratis for eleven. Musisk Skole investerer altså et ret stort beløb i hver enkelt elev. Det forpligter!
Den udvidede undervisning betyder, at der må påregnes grundig daglig øvning og forberedelse til de enkelte fag.

Optagelsesprøven
For at blive optaget på talentlinjen, skal man indstilles af sin faglærer. Herefter er der en hyggelig og uformel prøve lige inden sommerferien, hvor eleven skal spille et selvvalgt stykke musik med eller uden akkompagnement på ca. 4 minutter, spille/synge en sekunda vista-sang og til sidst klappe rytmer og eftersynge intervaller.

Alle elever, der indstilles til talentlinjen af deres lærer, har talentet og motivationen til at gå på talentlinjen, men der er kun et begrænset antal pladser ledige hvert år. Talentklassen sammensættes ud fra bl.a. optagelsesprøvens forløb, antal pladser, fag- og alderssammensætning, udviklingstrin og modenhed.
Når eleven er indstillet til talentlinjen, skal forældrene underskrive en kontrakt, hvor de giver deres samtykke til, at de vil bakke op om den udvidede musikalske indsats, der forventes af eleven.

Standpunktsprøverne
Linjen er et treårigt forløb, og man bliver optaget for et år ad gangen. Standpunktsprøve i hovedfag foregår som en koncert i juni måned. Ledelsen og koordinator vurderer i samråd med hovedfagslæreren og udtalelser fra bifagslærerne, om eleven er parat til at gå videre. Der tages primært højde for elevens musikalske udvikling og motivation.

Her er første årgang 2011/2012:

Talentlinje, årgang 2011-12